سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7110

مشخصات کلی

قدرت اله نوروزي
شهردار اصفهان
1399/03/23 14:31

تحصیلات

  • لیسانس حقوق
  • فوق لیسانس حقوق خصوصی
  • دکترای حقوق عمومی

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان1396درحال خدمت

شبکه های اجتماعی